شماره مجاری ادراری باکتریها سلامتی دستگاه

شماره: مجاری ادراری باکتریها سلامتی دستگاه ارتباط پیشگیری میتواند عفونت ادرار

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه فهرست منابع سوالات کنکور 97 اعلام شد

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را اعلام کرد. 

فهرست منابع سوالات کنکور 97 اعلام شد

فهرست منابع سوالات کنکور 97 اعلام شد

عبارات مهم : تخصصی

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، فهرست منابع عمومی و منابع تخصصی آزمون سراسری گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی در سایت شرکت سنجش به نشانی www.sanjesh.org منتشر شد.

فهرست منابع سوالات کنکور 97 اعلام شد

**درس های عمومی :

کتابهای زبان و ادبیات فارسی 2، زبان و ادبیات فارسی 3، زبان و ادبیات فارسی عمومی دوره پیش دانشگاهی، ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)، زبان فارسی 3 (تخصصی انسانی) و زبان فارسی 3(غیرعلوم انسانی) به عنوان منابع درس زبان و ادبیات فارسی کنکور 97 اعلام شده است است.

برای درس عربی نیز کتابهای عربی 2(غیر از علوم انسانی)، عربی 2(علوم انسانی)، عربی 3(غیر از علوم انسانی) و عربی 3(علوم انسانی) جهت تمامی رشته ها تعیین شده است است.

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را اعلام کرد. 

منابع درس عمومی فرهنگ و معارف اسلامی نیز مشمول بر کتابهای قرآن و تعلیمات دینی 2(دین و زندگی)، قرآن و تعلیمات دینی 3(دین و زندگی)، معارف اسلامی (دین و زندگی ) جهت تمام رشته هاست و کتابهای انگلیسی 3 و انگلیسی 1و 2 دوره پیش دانشگاهی نیز به عنوان منابع درس زبان انگلیسی جهت داوطلبان تمام رشته ها معرفی شده است است.

**درس های تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی :

براساس فهرست انتشار یافته از سوی شرکت سنجش، درس های تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی نیز مشمول بر ریاضیات (کتاب هندسه 1 جهت پایه دوم، آمار و مدلسازی پایه دوم، هندسه 2 جهت پایه سوم، ریاضیات 2، حسابان پایه سوم، جبر و احتمال پایه سوم، هندسه تحلیلی و جبر خطی دوره پیش دانشگاهی، حساب دیفرانسیل و انتگرال دوره پیش دانشگاهی و ریاضیات گسسته دوره پیش دانشگاهی)، فیزیک ( کتاب فیزیک 1و آزمایشگاه پایه اول، فیزیک 2 و آزمایشگاه، فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)، فیزیک خاص ریاضی جهت دوره پیش دانشگاهی)، شیمی (شیمی 2 و آزمایشگاه، شیمی 3 و آزمایشگاه و شیمی دوره پیش دانشگاهی) است.

فهرست منابع سوالات کنکور 97 اعلام شد

**درس های تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی :

سوالات آزمون سراسری 97 جهت داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی نیز جهت درس های زمین شناسی ( کتاب زمین شناسی پایه سوم، علوم زمین دوره پیش دانشگاهی)، ریاضیات (کتاب هندسه 1 پایه دوم، ریاضیات 2، آمار و مدلسازی پایه سوم، ریاضیات 3 خاص علوم تجربی و ریاضیات عمومی 1و 2 دوره پیش دانشگاهی)، زیست شناسی (کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 جهت پایه دوم، زیست شناسی و آزمایشگاه 1 پایه سوم، زیست شناسی دوره پیش دانشگاهی)، فیزیک (کتاب فیزیک 1و آزمایشگاه، فیزیک 2 و آزمایشگاه، فیزیک 3 و آزمایشگاه علوم تجربی، فیزیک علوم تجربی دوره پیش دانشگاهی) و شیمی (شیمی 2 و آزمایشگاه، شیمی 3 و آزمایشگاه و شیمی پیش دانشگاهی) طرح خواهد شد.

**درس های تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی :

سازمان سنجش آموزش کشور در اطلاعیه ای فهرست منابع سوالات آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را اعلام کرد. 

درس های تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور 97 نیز مشمول بر ریاضیات ( کتاب ریاضیات 1، آمار و مدلسازی پایه دوم، ریاضی خاص علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی پایه سوم، ریاضی پایه دوره پیش دانشگاهی )، اقتصاد (کتاب اقتصاد پایه دوم)، زبان و ادبیات فارسی (کتاب تاریخ ادبیات کشور عزیزمان ایران و دنیا 1پایه دوم، آرایه های ادبی پایه سوم، ادبیات فارسی خاص علوم انسانی پیش دانشگاهی)، زبان عربی (کتاب عربی 2 خاص علوم انسانی، عربی 3 خاص علوم انسانی، عربی پیش دانشگاهی)، تاریخ (کتاب تاریخ کشور عزیزمان ایران و دنیا 1 پایه دوم، تاریخ کشور عزیزمان ایران و دنیا 2 پایه سوم، تاریخ شناسی دوره پیش دانشگاهی)، جغرافیا (کتاب جغرافیای 1 پایه دوم، جغرافیای 2 پایه سوم، جغرافیا پیش دانشگاهی)، علوم اجتماعی (کتاب جامعه شناسی 1، جامعه شناسی 2، علوم اجتماعی جامعه شناسی نظام جهانی پیش دانشگاهی)، فلسفه (کتاب فلسفه پایه سوم، آشنایی با فلسفه اسلامی پیش دانشگاهی)، منطق (کتاب منطق پایه سوم) و روان شناسی (کتاب روان شناسی پایه سوم ) به عنوان منابع آزمونی معرفی شده است است.

واژه های کلیدی: تخصصی | فارسی | منابع | روان شناسی | آزمایشگاه | زیست شناسی | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz