شماره مجاری ادراری باکتریها سلامتی دستگاه

شماره: مجاری ادراری باکتریها سلامتی دستگاه ارتباط پیشگیری میتواند عفونت ادرار

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی معاون سیاسی وزیر کشور استعفا داد

به گزارش ایلنا، علی اصغر احمدی از معاونت سیاسی وزارت کشور استعفا داده و عبدالرضا رحمانی فضلی آن را پذیرفته است.

معاون سیاسی وزیر کشور استعفا داد

معاون سیاسی وزیر کشور استعفا داد

عبارات مهم : سیاسی

معاون سیاسی وزیر کشور از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش ایلنا، علی اصغر احمدی از معاونت سیاسی وزارت کشور استعفا داده و عبدالرضا رحمانی فضلی آن را پذیرفته است.

معاون سیاسی وزیر کشور استعفا داد

گفته می شود اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی جایگزین اوخواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی اصغر احمدی از معاونت سیاسی وزارت کشور استعفا داده و عبدالرضا رحمانی فضلی آن را پذیرفته است.

واژه های کلیدی: سیاسی | استعفا | آذربایجان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz