شماره مجاری ادراری باکتریها سلامتی دستگاه

شماره: مجاری ادراری باکتریها سلامتی دستگاه ارتباط پیشگیری میتواند عفونت ادرار

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اضطراری بودن حجاب قابل پذیرش نیست / عضو مجمع روحانیون مبارز

یک عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه «دین هیچگاه فردی را نسبت به حجاب و پوشش مجبور نمی‌کند»، می‌گوید: به همان میزانی که اجبار بر عدم وجود پوشش و گرفتن باوره

اضطراری بودن حجاب قابل پذیرش نیست / عضو مجمع روحانیون مبارز

عضو مجمع روحانیون مبارز: اضطراری بودن حجاب قابل پذیرش نیست

عبارات مهم : اسلامی

یک عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه «دین هیچگاه فردی را نسبت به حجاب و پوشش مجبور نمی کند»، می گوید: به همان میزانی که اجبار بر عدم وجود پوشش و گرفتن باورهای دینی از یک انسان قابل قبول نیست، طبیعتاً نمی توان به کسی که به این مساله باور ندارد اجبار کرد که آن را رعایت کند.

محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز در گفتگو با اعتمادآنلاین راجع به مسئله حجاب اظهار کرد: «اصل مسئله پوشش و حجاب در فرهنگ دینی ما یک وظیفه اسلامی و شخصی هست؛ در واقع انجام این مسئله به فرد مؤمن و کسی که به ارزش های دینی و اسلامی باور دارد واگذار شده است هست؛ بنابراین اینکه ما حجاب را امری اضطراری و خارج از اراده و ایمان افراد قرار دهیم خیلی قابل پذیرش نیست.»

اضطراری بودن حجاب قابل پذیرش نیست / عضو مجمع روحانیون مبارز

او یادآور شد: «حتی در ابتدای انقلاب هم شخصیتی مثل شهید مطهری تلاشش بر این بود که هیچگاه نظام دینی و اسلامی این مسئله را به عنوان امر اضطراری قرار ندهد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: «طبیعتاً هنگامی که یک جامعه، جامعه اسلامی با ارزش های اسلامی باشد خود افراد جامعه هنجارهای موجود را به اختیار و اراده خود گزینش و رعایت می کنند ولی از منظر دینی و از منظر اعتقادی نباید به عنوان امری اضطراری به حجاب نگاه کرد. البته می توان آن را به صورت قانون تعریف کرد ولی باید مرز میان قانون و وظیفه دینی مشخص شود. شاید به همان میزانی که اجبار بر عدم وجود پوشش و گرفتن باورهای دینی از یک انسان قابل قبول نیست، طبیعتاً نمی توان به کسی که به این مساله باور ندارد اجبار کرد که آن را رعایت کند.»

یک عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه «دین هیچگاه فردی را نسبت به حجاب و پوشش مجبور نمی‌کند»، می‌گوید: به همان میزانی که اجبار بر عدم وجود پوشش و گرفتن باوره

عضو مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد: «دین هیچگاه فردی را نسبت به حجاب و پوشش مجبور نمی کند.»

او با بیان اینکه سخت گیری در مسئله حجاب در کشور نتیجه تصویر داشته است گفت: «اگر در جامعه ای اعمال مذهبی و دینی توأم با آگاهی و آشنایی نباشد و صرفاً ما بخواهیم با دستور به افراد دیکته کنیم و نگاه ایدئولوژیک داشته باشیم طبیعی است که نتیجه تصویر دهد؛ بنابراین باید بین ساختن فرهنگ و ایدئولوژیک واکنش‌ها کردن تفاوت عمده ای قائل شویم.»

واژه های کلیدی: اسلامی | جامعه اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz