شماره مجاری ادراری باکتریها سلامتی دستگاه

شماره: مجاری ادراری باکتریها سلامتی دستگاه ارتباط پیشگیری میتواند عفونت ادرار

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مدیر جمهوری، رئیس‌جمهور یا مدیر ، روحانی، ترامپ، پوتین

اسم حکومت آمریکا، ایالات متحده است در نتیجه مدیر این حکومت می شود مدیر ایالات متحده، نه مدیر جمهور یا مدیر جمهوری.

مدیر جمهوری، رئیس‌جمهور یا مدیر ، روحانی، ترامپ، پوتین

روحانی، ترامپ، پوتین / مدیر جمهوری، مدیر جمهور یا رئیس

عبارات مهم : روسیه

اسم حکومت آمریکا، ایالات متحده است در نتیجه مدیر این حکومت می شود مدیر ایالات متحده، نه مدیر جمهور یا مدیر جمهوری.

در زبان فارسی از کلمه “رئیس جمهور” استفاده می شود ولی به نظر می رسد این کلمه اصالت ندارد ونادرست هست. این کلمه به عنوان یک غلط مصطلح، وارد مکاتبات سیاسی – اداری ورسانه ای زبان فارسی شده است است.

مدیر جمهوری، رئیس‌جمهور یا مدیر ، روحانی، ترامپ، پوتین

عبارت فارسی “رئیس جمهور” ترجمه ناقص و نادرست از کلمه “رئیس جمهوری” در دیگر زبان هاست.

به این معنی که یک جمهوری به نام “جمهوری اسلامی ایران” وجود دارد و این جمهوری، مدیر دارد که “رئیس جمهوری” نام دارد و جایگاه او هم “ریاست جمهوری” است.

اسم حکومت آمریکا، ایالات متحده است در نتیجه مدیر این حکومت می شود مدیر ایالات متحده، نه مدیر جمهور یا مدیر جمهوری.

اسم بعضی حکومت ها مثل آلمان، ایتالیا، فرانسه، مصر، سوریه، عراق و … جمهوری است بعد به صورت اتوماتیک، مدیر آنها هم می شود “رئیس جمهوری”.

در همین چارچوب، نمی توان جهت کشوری که نام رسمی آن جمهوری نیست از کلمه مدیر جمهور یا مدیر جمهوری استفاده کرد.

به عنوان مثال می توان به آمریکا، روسیه، سوئیس و … اشاره کرد که اسم هیچ یک از حکومت ها، جمهوری نیست ولی به اشتباه جهت مدیر آنها از عبارت مدیر جمهور یا مدیر جمهوری استفاده می کنیم.

مدیر جمهوری، رئیس‌جمهور یا مدیر ، روحانی، ترامپ، پوتین

اسم حکومت آمریکا، ایالات متحده است در نتیجه مدیر این حکومت می شود مدیر ایالات متحده، نه مدیر جمهور یا مدیر جمهوری.

پس “ترامپ مدیر جمهوری آمریکا” صحیح نیست.

اسم حکومت روسیه، فدراسیون روسیه است در نتیجه مدیر این حکومت می شود مدیر فدراسیون روسیه .

اسم حکومت آمریکا، ایالات متحده است در نتیجه مدیر این حکومت می شود مدیر ایالات متحده، نه مدیر جمهور یا مدیر جمهوری.

پس پوتین “رئیس جمهوری روسیه” نیست.

اسم حکومت سوئیس، کنفدراسیون سوئیس است در نتیجه مدیر این حکومت می شود مدیر کنفدراسیون سوئیس.

مدیر جمهوری، رئیس‌جمهور یا مدیر ، روحانی، ترامپ، پوتین

اسم حکومت کومور (قمر)، اتحادیه کومور(قمر) است در نتیجه مدیر این حکومت می شود مدیر اتحادیه کومور(قمر).

همچنین کلمه انگلیسی president پرزیدنت به معنی مدیر هست. اگر حکومت جمهوری باشد پرزیدنت (رئیس) جهت چنین کشوری می شود مدیر جمهوری.

کلمه president – پرزیدنت به معنی مدیر می تواند به عنوان پیشوند قبل از کلمات دیگر قرار بگیرد به عنوان نمونه مدیر کتابخانه، نشست، کنفرانس یا مدیر حکومت (مثل مدیر حکومت امارات یا مدیر حکومت کویت).

جمهوری در بعضی زبان ها از جمله فرانسه و عربی، هم معنی کشور نیز هست. به عنوان نمونه در فرانسه و بعضی کشورهای عربی تحت تاثیر فرانسه مثل لبنان و الجزایر هنگامی که می خواهند بگویند در سطح کشور از عبارت “در سطح جمهوری” استفاده می شود.

عصرایران/رضا غبیشاوی

واژه های کلیدی: روسیه | سوئیس | فرانسه | آمریکا | فرانسه | استفاده | رئیس جمهور | رئیس جمهور | حکومت آمریکا | ریاست جمهوری

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz